Kunderne siger

I går afsluttede vi et 6 måneders praksisnær ledelsesudviklings-forløb for alle lederne: “FAIR PROCES” – en involverende tilgang og super værktøjer til en ellers ret kompleks forandringsledelse…
Kæmpe high five til Bo Vestergaard, Fair proces, for nærværende inspiration og for at facilitere din forskningsbaserede viden og værktøjer på så fin og involverende måde. Anke Steenfeldt, HR-chef

Virkelig god workshop i Fair proces facilitering: Vi alle sammen fik nogle gode værktøjer med hjem, mens dit perspektiv på årsager til modstand og fremdrift i forandringsledelse gav anledning til refleksioner.”  Intern konsulent- og projektlederfunktion

Vi har uafhængigt af hinanden flere steder talt om dit oplæg idag. Det har altså gjort indtryk og vi genbesøger og anvender dine teorier modeller, processer og værktøjer” . Projektleder og konsulent i udviklings-og stabsfunktion.

“Virkelig godt og inspirerende. Jeg har fået mange gode tilbagemeldinger.” Projektleder, HR-konsulent og arrangør af workshop/temadag for kommunale projektledere

Vi havde fornøjelsen af at have Bo Vestergaard på besøg til en temadag, hvor 41 repræsentanter fra alle hjørner af Den Præhospitale Virksomhed, Region Nordjylland, var samlet. Bo Vestergaard formåede at formidle sine tanker om ”Fair Proces” på en let og konkret måde, som var brugbar for de mange forskellige faggrupper, der var samlet på dagen. Værktøjerne fra ”Fair Proces” vil vi i kommende processer anvende, hvor medarbejderne skal inddrages i højere eller mindre grad. Her vil vi især være opmærksomme på at definere vilkårsrum og mulighedsrum inden påbegyndelse af proces. Kontorchef, Søren Aagaard Christiansen,

Lederne fra de tre ungdomsskoler har i dag haft opsamling på Masterclass i Fair Proces forandringsledelse og der er positive tilbagemeldinger fra alle skolerne. Det var især nyttigt, at du insisterede på at fastholde os i processen på dagen. Det skabte en sjælden mulighed for at fordybe sig i, hvad den gode procesmodel er for os – og hvad der skal til for at skabe langtidsholdbare forandringer. Tak for en god dag med mange gode perspektiver. Erik Poulsen, Vice-ungdomskoleinspektør, Silkeborg Ungdomsskole

“Tusind tak for i tirsdags. Vi lever stadig højt på processen, og allerede godt i gang med at sætte nogle ting i værk.”. Ledende oversygeplejeske

”Tak for et rigtig godt oplæg og sikker styring af dagen. Det gik helt vildt godt. Den bedste MED-temadag.
Flere har efterspurgt dine slides, og vi går nu i gang med at planlægge hvordan det enkelte MED-udvalg skal følge op.”
Chefkonsulent, Københavns kommune

Inspirerede undervisning og vidensdeling samt super god supervision.  Gitte Mengel, Afdelingssygeplejerske

Fair proces Masterclassen skaber en god ramme for at arbejde endnu mere kvalificeret med mit projekt. Chefkonsulent Mette Elsig

“Vi havde fornøjelsen af at have Bo Vestergaard som underviser og facilitator til en temadag, hvor centrets ledelsesgruppe på i alt 18, var samlet. Bo Vestergaard formåede at formidle sine tanker om ”Fair Proces” på en let og konkret måde, som var brugbar i forhold til de aktuelle cases. På Bos forslag mødte hver leder op med en aktuel forandringscase, så de arbejdede med en konkret forandringsledelses-opgave mens de fik indføring i fair proces . Fremadrettet vil vi inddrage værktøjerne fra ”Fair Proces” i processer, hvor medarbejderne skal inddrages. Ikke mindst værktøjerne til at definere vilkårsrum og mulighedsrum inden påbegyndelse af proces samt princippet om aktiv opfølgning og værktøjerne hertil, gik rent ind. Centerdirektør, statslig enhed

Efter vores Great Place To Work måling I 2022 besluttede vi at klæde lederne bedre på til at inddrage medarbejderne i vigtige beslutninger vedr. deres arbejde og arbejdsmiljø.Derfor kunne vi med tilfredshed konstatere, at vores seneste måling i 2023 viste, at medarbejderne på tværs af hele organisationen oplever, at lederne i signifikant højere grad inddrager dem i vigtige beslutninger. Denne målbare, positive effekt tilskriver vi i høj grad arbejdet med Fair Proces modellen og samarbejdet med Bo Vestergaard.

Det er også blevet lettere at afgrænse hvilke udfordringer, vi har brug for at udvikle løsninger på nu og her – sammen med medarbejderne. Jens Damsholt, HR-chef, Vestforbrændingen

Med Bo Vestergaards forskningsbaserede oplæg bliver elementerne og samspillet i de gode relationer og det gode møde indlysende og vejen dertil enkel og konkret”. Morten Østergaard, Vicedirektør, Bornholms Hospital

“Tusind tak for en god dag i går – hvor du bidrog med solide og brugbare værktøjer til kommunens arbejdsmiljøgrupper”.
Christina Helveg, HR-konsulent, Ringsted Kommunes arbejdsmiljøtemadag: Styrk samarbejdet på tværs

“Mange tak for et inspirerende oplæg om tværgående ledelse og samarbejde på vores lederseminar”. HR-konsulent, Region Hovedstadens Psykiatri 

Tak for et meget inspirerende oplæg, som havde den faglige tyngde vi havde drømt om.Du lykkedes desuden rigtig godt med at skabe en hyggelig og let stemning i rummet, som jeg også tænker ved medvirkende årsag til, at 94% af de deltagende kvalitetsledere mf. svarede, at dit indlæg var særdeles godt eller godt (Kat. 5 og 4 på en skala fra 1-5).Kristian Lei Kaltoft, Bestyrelsesmedlem i Dansk Forening for Kvalitet 

”Virkelig godt oplæg med relevante slides. En god model – og fint med gruppearbejde indimellem oplæg, så modellerne anvendes med det samme. Flere burde have mulighed for præsentation af modellen.” Leder, Ringkøbing-Skjern kommune

Jeg har bestilt 10 af dine bøger mens du talte. Det er spot om og konkret. Du bliver også inviteret over til mine ledergruppe. Det her skal vi arbejde med. Direktør, Forsyningsselskab efter Fair proces workshop

”Tak for et inspirerede, praksisnært oplæg på vores temadag om tværgående samarbejde”. Udviklingskonsulent og arrangør, Kommune

”Jeg fandt det yderst relevant og enormt brugbart. Jeg er i gang med en forandring og det var rigtig godt at de øvrige medlemmer af TRIO fik et større perspektiv ind i hvordan vi i gruppen kan hjælpe hinanden i projektet og blive skarpere på den forandring som vi er i gang med. Intet kunne forbedres ud over at lægge lidt mere tid ind til at få drøftet opgaverne undervejs. Måske bare en halv time.” Daglig leder, Ringkøbing-Skjern kommune

Det var en super fredag med et godt energiniveau og meget positive tilbagemeldinger. Kamilla Kinimond Direktør og Partner, Datic.dk

Tusind tak for dit veloplagte indspark til vores masteruddannelse. Det var en virkelig inspirerende eftermiddag. Boris Brorman Jensen
Ekstern Lektor, Arkitekt MAA, PhD. Institut for Bygningskunst, By & Landskab. Det Kongelige Akademi

Workshop i involverende endringsledelse: Veldig inspirerende og lærerikt. Det var en fornøyd gjeng som evaluerte i det du reiste. Beate Henriksen, Nestleder, Oslo Kommune

Under Helseinnovasjonsuka i Bodø var vi så heldige å ha besøk av Bo Vestergaard, som gav et inspirerende innlegg om digital transformasjon og involverende endringsledelse i helsesektoren. Deltakerne ble engasjerte og kunne raskt relatere problemstillingene til sin arbeidshverdag.
 
Det å endre hvordan store tunge organisasjoner jobber når f eks teknologi skal innføres, er ikke alltid enkelt! Kanskje spesielt i helsesektoren hvor vi har lange fagtradisjoner og sterke meninger om hvordan ting bør være.  Da er det viktig at ledere har noen gode verktøy for hvordan drive endringsprosesser som inkluderer de berørte på en god måte.  Bo Vestergaard evner å formidle forskningsbasert kunnskap om endringsledelse på en engasjerende og lett forståelig måte, med konkrete tips og verktøy som ledere kan bruke i praksis. Gjennom metoden Fair prosess øker sannsynligheten for å lykkes med endringsprosjekter drastisk. Dette er svært nyttig kunnskap som flere burde kjenne til. Seniorrådgiver, KPB & Inovacare, Bodø