Kunderne siger

“Virkelig godt og inspirerende. Jeg har fået mange gode tilbagemeldinger.” Projektleder, HR-konsulent og arrangør af workshop/temadag for kommunale projektledere

”Tak for et rigtig godt oplæg og sikker styring af dagen. Det gik helt vildt godt. Den bedste MED-temadag.
Flere har efterspurgt dine slides, og vi går nu i gang med at planlægge hvordan det enkelte MED-udvalg skal følge op.”
Chefkonsulent, Københavns kommune

”Med Fair Proces som referenceramme er det blevet lettere at afgrænse hvilke udfordringer, vi har brug for at udvikle løsninger på nu og her – sammen med medarbejderne.” Jens Damsholt, HR-chef, Vestforbrændingen

Med Bo Vestergaards forskningsbaserede oplæg bliver elementerne og samspillet i de gode relationer og det gode møde indlysende og vejen dertil enkel og konkret”. Morten Østergaard, Vicedirektør, Bornholms Hospital

“Tusind tak for en god dag i går – hvor du bidrog med solide og brugbare værktøjer til kommunens arbejdsmiljøgrupper”.
Christina Helveg, HR-konsulent, Ringsted Kommunes arbejdsmiljøtemadag: Styrk samarbejdet på tværs

“Mange tak for et inspirerende oplæg om tværgående ledelse og samarbejde på vores lederseminar”. HR-konsulent, Region Hovedstadens Psykiatri 

Tak for et meget inspirerende oplæg, som havde den faglige tyngde vi havde drømt om.Du lykkedes desuden rigtig godt med at skabe en hyggelig og let stemning i rummet, som jeg også tænker ved medvirkende årsag til, at 94% af de deltagende kvalitetsledere mf. svarede, at dit indlæg var særdeles godt eller godt (Kat. 5 og 4 på en skala fra 1-5).Kristian Lei Kaltoft, Bestyrelsesmedlem i Dansk Forening for Kvalitet 

”Virkelig godt oplæg med relevante slides. En god model – og fint med gruppearbejde indimellem oplæg, så modellerne anvendes med det samme. Flere burde have mulighed for præsentation af modellen.” Leder, Ringkøbing-Skjern kommune

Jeg har bestilt 10 af dine bøger mens du talte. Det er spot om og konkret. Du bliver også inviteret over til mine ledergruppe. Det her skal vi arbejde med. Direktør, Forsyningsselskab efter Fair proces workshop

”Tak for et inspirerede, praksisnært oplæg på vores temadag om tværgående samarbejde”. Udviklingskonsulent og arrangør, Kommune

”Jeg fandt det yderst relevant og enormt brugbart. Jeg er i gang med en forandring og det var rigtig godt at de øvrige medlemmer af TRIO fik et større perspektiv ind i hvordan vi i gruppen kan hjælpe hinanden i projektet og blive skarpere på den forandring som vi er i gang med. Intet kunne forbedres ud over at lægge lidt mere tid ind til at få drøftet opgaverne undervejs. Måske bare en halv time.” Daglig leder, Ringkøbing-Skjern kommune

Det var en super fredag med et godt energiniveau og meget positive tilbagemeldinger. Kamilla Kinimond Direktør og Partner, Datic.dk

Tusind tak for dit veloplagte indspark til vores masteruddannelse. Det var en virkelig inspirerende eftermiddag. Boris Brorman Jensen
Ekstern Lektor, Arkitekt MAA, PhD. Institut for Bygningskunst, By & Landskab. Det Kongelige Akademi