Foredrag & workshops


Foredrag om ledelse v/ Bo Vestergaard: fair proces, kollektiv intelligens, relationel koordinering og “flad ledelse”

Alle foredrag og workshops tager afsæt i Bo Vestergaards bøger og skræddersyes til jeres udfordringer. Se fem eksempler på foredrag – alle foredrag kan laves som workshops, hvor I arbejder med egne udfordringer:

Fair proces – Hvordan får medarbejderne ejerskab til mine beslutninger?

Hvad laver ledelsen, når medarbejderne bestemmer? Casesbaseret inspiration til at nytænke medarbejderinddragelse

Kollektiv intelligens – Hvordan hjælper jeg min gruppe til at træffe gode beslutninger?

Relationel koordinering i praksis – Hvad ved vi om at lede tværgående samarbejde i små grupper?

Byg bro mellem siloerne – Hvordan får vi mobiliseret ejerskab i hele organisationen til tværgående samarbejde?

Fair proces – Hvordan får medarbejderne ejerskab til lederens beslutninger?

Foredraget er baseret på min bog Fair proces – fra upopulære forandringer til medarbejdere der udvikler løsninger

Vi arbejder med spørgsmål som

 • Hvordan involvere uden at miste styringen? 
 • Hvordan styrer uden at miste medarbejderes ejerskab?
 • Hvorfor kan involvering let skabe mistillid? Og hvordan undgår vi det?
 • Hvad er forskningen bag principperne for tillidsskabende procesretfærdighed?
 • Få medarbejderne med dig: Hvordan skaber lederen psykologisk ejerskab og opbakning til sine beslutninger?
 • Hvordan skelne og vælge mellem forskellige typer af beslutnings- og involveringsprocesser?
 • Hvad kan medarbejderne gøre for at involvering skaber værdi? Hvad kan lederen gøre?
 • Hvordan kan organisationer styrke social kapital med fair proces ledelse og samarbejde

Vi kommer typisk igennem modeller og værktøjer som:

 • Fair og unfair proces: De praktiske proces principper og effekterne på holdning og adfærd
 • Vilkårs-og mulighedsrum
 • Tre typer beslutningsprocesser og grader af involvering
 • Fair proces i fem faser
 • Debreif: Det korte, lærende opfølgningsmøde
 • Kollektiv intelligens og beslutningskvalitet

Foredraget skræddersyes til jeres situation. Foredraget består af flere korte oplæg kombineret med korte drøftelser eller opgaver i små grupper. Formålet er at deltagerne får lejlighed til at koble modeller, pointer og værktøjer til egne udfordringer. 

Kollektiv intelligens – Hvordan hjælper jeg min gruppe til at træffe gode beslutninger?

Foredrag og workshops i kollektiv intelligens er baseret på mine bøger (2013) Fair proces – fra upopulære forandringer til medarbejdere der udvikler løsninger samt (2018) Relationel koordinering i praksis – metoder til bedre beslutninger og samarbejde på tværs

Vi arbejder med spørgsmål som

 • Hvilke sociometriske data bruges til at forudsige en gruppes kollektive intelligens
 • Hvad er tegn på kollektiv intelligens udover gruppens generelle evne til at træffe gode beslutninger!
 • Hvordan kan du selv forudsige om gruppens deltagere bliver klogere eller dummere sammen?
 • Hvilken adfærd disponerer for at gruppen træffe beslutninger, de opfatter som gode? 
 • Hvad kan du selv gøre for at gruppen bliver klogere sammen? Hvordan får gruppen mest muligt ud af hinandens viden?
 • Hvordan hjælper du gruppen til at træffe gode beslutninger?
 • Hvad er sammenhængen mellem kollektiv intelligens og deltagernes arbejdsglæde?

Vi kommer typisk igennem modeller og værktøjer som:

 • Hvad er kollektiv intelligens?
 • Kollektiv intelligens, adfærd og beslutningskvalitet
 • Hvilke procesgreb kan styrke gruppens kollektive intelligens?

Foredraget skræddersyes til jeres situation. Foredraget består af flere korte oplæg kombineret med korte drøftelser eller opgaver i små grupper. Formålet er at deltagerne får lejlighed til at koble modeller, pointer og værktøjer til egne udfordringer. 

Relationel koordinering i praksis – Hvad ved vi om at lede tværgående samarbejde i små grupper?

Foredraget er baseret på min bog (2018) Relationel koordinering i praksis – Metoder til bedre beslutninger og samarbejde på tværs 

Vi arbejder med spørgsmål som

 • Hvordan bliver deltagerne i en tværgående gruppe klogere sammen?
 • Hvad vi vi fra forskningen i relationel koordinering, kollektiv intelligens og psykologisk tryghed? 
 • Hvordan hjælpe gruppen med at blive blive klogere sammen og træffe gode beslutninger?

Vi kommer typisk igennem modeller og værktøjer som:

 • Relationel koordinering -grundlæggende principper
 • Kollektiv intelligens, adfærd og beslutningskvalitet
 • Hvilke procesgreb kan styrke gruppens kollektive intelligens?
 • Relationel mapping
 • Storyboard
 • Sæt fælles dagsorden
 • Debrief: Det korte lærende opfølgningsmøde
 • Håndter indvendinger
 • Checkin og checkout
 • Arbejdshukommelse og det visuelle princip


Foredraget skræddersyes til jeres situation. Foredraget består af flere korte oplæg kombineret med korte drøftelser eller opgaver i små grupper. Formålet er at deltagerne får lejlighed til at koble modeller, pointer og værktøjer til egne udfordringer. 

Byg bro mellem siloerne – Hvordan får vi mobiliseret ejerskab i hele organisationen til tværgående samarbejde?

Foredraget er baseret på min bog (2016) Byg bro mellem siloerne

 • Øg kvaliteten! Hjælp flere! Spar penge! Er det realistisk?
 • Er vores kerneopgave, arbejdsprocesser og ydelse designet til at skabe mangle på sammenhæng? Lavere oplevet kvalitet? Øgede udgifter?
 • Hvad er fair proces og hvordan bruger vi principperne til at gøre det lettere for hele organisationen at tage ansvar og ejerskab for at skabe sammenhæng på tværs? 

Foredraget skræddersyes til jeres situation. Foredraget består af flere korte oplæg kombineret med korte drøftelser eller opgaver i små grupper. Formålet er at deltagerne får lejlighed til at koble modeller, pointer og værktøjer til egne udfordringer. 

WS Esben Seier


Om foredraget Fair proces

Anmeldelser af foredrag

Her har jeg været som foredragsholder og/eller konsulent

 • Region Midt
 • Region Nordjylland
 • Region Syddanmark
 • Region Hovedstaden
 • Region Sjælland
 • Aalborg Universitetshospital
 • Glostrup Hospital
 • Rigshospitalet
 • Odense Universitetshospital
 • Viborg Regionshospital
 • Horsens sygehus
 • Slagelse-Næstved hospitaler
 • Hillerød kommune
 • Ballerup kommune
 • Brøndby kommune
 • Esbjerg kommune
 • Kolding kommune
 • Aalborg kommune
 • Guldborgsund kommune
 • Hjørring kommune
 • Brønderslev kommune
 • Københavns kommune
 • Århus kommune
 • Odense kommune
 • Sønderborg kommune
 • Mariagerfjord kommune
 • Viborg kommune
 • Holbæk kommune
 • Glostrup kommune
 • Ishøj kommune
 • Kommunernes Landsforening
 • Silkeborg kommune
 • Varde kommune
 • Kalundborg kommune
 • Randers kommune
 • Vordinborg kommune
 • Egedal kommune
 • Greve kommune
 • Frederiksberg kommune
 • Beskæftigelsesregion Nordjylland
 • Københavns Tekniske Skole
 • Professionshøjskolen Metropol
 • Via University College
 • Gymnasierektornetværk (2 stk)
 • Rosenlundsskolen
 • Sabro skole/dagtilbud
 • SOSU-Nord
 • Dansk Socialrådgiverforening
 • Skolelederforeningen
 • HK-Nordjylland
 • Mejeriforeningen
 • Dansk Industri
 • DONG Energy
 • OJ Electronics
 • Agidon
 • KMD
 • Finanssektorens uddannelsescenter
 • Tænketanken Cevea
 • Videnscenter for arbejdsmiljø
 • Danva
 • Vandcenter Syd
 • Macmann Berg
 • Xellia Pharmaceuticals

Slides

fp ki beslutningstager

Vil du ha’ mine slides+1 case fra min nye bog?

Jeg sender med det samme de populære modeller fra min bog og foredrag “Fair proces – fra upopulære forandringer til medarbejdere, der udvikler løsninger”

Du får også en case fra min nyeste bog: “Hvad laver ledelsen, når medarbejderne bestemmer? Bogen viser hvad frisættende ledelse er i praksis med cases fra en dansk organisation med 110 medarbejdere, funktionsledere og en chef”