Sparring

Sparring – Hvordan skabe oplevelsen af en fair proces i implementering af strategier og nye tiltag?

Mange chefer og deres afdelingsledere, står i en situation, hvor deres afdeling skal skabe bedre resultater.

Du ønsker at engagere lederteam og medarbejderne i løsningen af de vigtige udfordringer. Men hvordan balancere mellem at sætte tydlige rammer og retning for forandringen og samtidig involvere organisationsmedlemmerne i kvalificering og implementering af strategien?

Det er her jeg har min spidskompetence. Jeg sparrer med dig/jer om hvordan I kan designe og facilitere implementering, så I relativt hurtigere flytter Jer fra situation A til den mere ønskede situation B.

Kontakt

Bo Vestergaard
fairproces@fairproces.dk
Mobil: 25720583