Byg bro mellem siloerne

– Ledelsesprocesser, der skaber sammenhængende borger- og patientforløb

Forskningsbaseret og praktisk tilgang med høj succesrate

Udkom 1.9.2016

“Et inspirerende og troværdigt bud på og en god vejledning i, hvordan man kan arbejde med at bygge bro mellem siloerne i offentlige organisationer.”
Direktør Martin Østergaard, skolechef Jakob Ryttersgaard og udviklingskonsulent Karen Nygaard, Aalborg Kommune

Få 7-siders uddrag, der viser pointerne via én case.

Siloerne skal ikke rives ned. Siloerne kan noget godt: opbygge solid og dyb faglighed. Det har vi brug for som borgere og patienter. Byg i stedet ”bro” mellem siloerne i form af nye arbejdsgange, så borgeren får den rigtige hjælp – når borgeren er klar. Ikke først når organisationen er klar. Det øger kvaliteten for borgerne og mindsker det samlede ressourcetræk i organisationen.

Praktisk og forskningsbaseret. Bogen viser:

1. hvordan brobygning mellem siloerne løser kvalitets- og effektivitesparadokset i den offentlige sektor

2. de konkrete ledelsesprocesser, som har udmærket sig med en usædvanlig høj succesrate (27 ud af 28 projekter er vellykkede)

3. Konkrete før/efter cases. Se den forskningsbaserede teori “relationel koordinering” omsat i koordinering, som skaber sammenhængende borgerforløb på tværs af siloerne

Anmeldelser af Byg bro mellem siloerne

“Et inspirerende og troværdigt bud på og en god vejledning i, hvordan man kan arbejde med at bygge bro mellem siloerne i offentlige organisationer.”

Direktør Martin Østergaard, skolechef Jakob Ryttersgaard og udviklingskonsulent Karen Nygaard, Aalborg Kommune 

“Virker i praksis! Et fantastisk værktøj til at strukturere ledelsesarbejdet i tværgående projekter.”

Jens Ravnholt, tidligere projektchef for ”Projekt relationel koordinering”, chefkonsulent i Forbedring, Region Nordjylland 

“Bogen er en fremragende introduktion til teori og værktøjer bag de ledelsesprocesser, som var afgørende for de mange vellykkede brobyggende projekter.”

Hallur Thorsteinsson, programchef, Københavns Kommune 

Foredrag, workshops og forløb

Målgruppe: Foredraget er perfekt som oplæg til efterfølgende drøftelse på/mellem direktions,-chef og afdelingslederniveauerne.

Form: Jeg holder i udgangspunktet korte summepauser efter hver model, så deltagerne kan nå at forholde oplægget til egen situation. Det øger også spørgelysten. Jeg anbefaler 1,5-2 timer. Hvis to timer er der en pause i midten af oplæg.

Foredrag med workshop: I arbejder med egne, virkelig problemstillinger. Jeg holder flere korte oplæg undervejs. På den måde arbejder I med en reel ledelsesopgave samtidig med at I får lært nogle af værktøjerne fra “Byg bro mellem siloerne”. Jeg anbefaler 4-6 timer.

Skræddersyet forløb: Et brobyggende forløb på tre eller flere workcamps (fx først topledelse og chefniveauerne, dernæst chefer og afdelingsledere og slutteligt ledere og medarbejdere). De skræddersyede forløb tager afsæt i ledelsesprocesserne fra “Byg bro mellem siloerne.” Formålet er at skabe konkrete ændringer i driften.

Booking: fairproces@fairproces.dk

Slides

Se slides om Byg bro mellem siloerne: Topmøde_Byg bro mellem siloerne

Vil du ha’ mine slides+1 case fra min nye bog?

Jeg sender med det samme de populære modeller fra min bog og foredrag “Fair proces – fra upopulære forandringer til medarbejdere, der udvikler løsninger”

Du får også en case fra min nyeste bog: “Hvad laver ledelsen, når medarbejderne bestemmer? Bogen viser hvad frisættende ledelse er i praksis med cases fra en dansk organisation med 110 medarbejdere, funktionsledere og en chef”