Relationel koordinering i praksis

– Metoder til bedre beslutninger og samarbejde på tværs

“Denne bog gør relationel koordinering lettilgængelig og metoderne omsætter forskning til praksis. Det er sandt at forskning kan gøre en stor forskel i den praktiske verden, når man ved hvordan man kan bruge den. Bo har med denne bog, og som partner i Relational Coordination Research Collaborative, gjort sit for at omsætte forskning til praksis.”

Jody Hoffer Gittell, Professor, Brandeis University, Heller School, Executive Director, Relational Coordination Research Collaborative

Tekst på bogens bagside:

Hvordan kan du hjælpe grupper med at træffe bedre beslutninger og handle koordineret? Relationel koordinering i praksis beskriver konkrete metoder og giver trin-for-trin-opskrifter og varianter af metoder.

Det teoretiske fundament er en ny kobling af forskningen i relationel koordinering, psykologisk tryghed og kollektiv intelligens. Det skaber en klar praktisk-teoretisk ramme for at facilitere grupper, der skal lykkes med en kompleks fælles opgave.

Bogen er til

  • Ledere, projektledere, koordinatorer og konsulenter, som hjælper grupper med at lykkes når den fælles opgave er præget af uforudsigelighed og gensidig afhængighed
  • Grupper, som gerne vil vide, hvilken adfærd der gør det sandsynligt, at de i fællesskab kan træffe kloge beslutninger og handle koordineret. Og ikke mindst: hvilken almindelig og ofte velment adfærd deltagerne bør minimere eller helt undgå
  • Undervisere og ledelsesstuderende, som er optaget af, hvordan relationel koordinering, psykologisk tryghed og kollektiv intelligens kan omsættes til praksis.


Se indholdsfortegnelse

Anmeldelser af Relationel koordinering i praksis

“Igen er det lykkedes Bo Vestergaard at omsætte en teoretisk konstruktion til en brugsbog – eller en praksisnær…”

Magasinet Sygeplejersken 2018

Af Anne Dorthe Bjerrum, Oversygeplejeske SD, MPA, Hospitalsenheden Midt, Region Midtjylland

Tidsskift for Dansk Sundhedsvæsen 2018

“Teori og praksis med facilitering er godt fremstillet, så alle kan være med og forstår meningen med koordineret adfærd, målstyring og fællesskab…”

Af Hans Peder Graversen. Tidligere cheflæge, Sundhedsplanlægning Region Midtjylland

Foredrag & workshops: Relationel koordinering i praksis – effektive metoder

Vil I intensivere samarbejdet om fagligt komplekse opgaver, der går på tværs af organisationens siloer?

Skal du lede samarbejds-møderne?

“Relationel koordinering” kræver en struktur hvor 1) de rette fagfolk mødes tilpas hyppigt og 2) møderne faciliteres

Du introduceres til en forskningsbaseret, men praktisk tilgang, der består af:

1) En enkel samarbejdsstruktur, som fremmer, at du kan skabe relationel koordinering og kollektiv intelligens via

2) Seks centrale faciliteringsværktøjer:

  • Relationel mapping
  • Storyboard
  • Sæt fælles kontekst/dagsorden
  • Skab kollektiv intelligens
  • Debrief: det korte opfølgningsmøde
  • Håndter indvendinger

Se video med erfaringer fra Esbjerg kommune, Borger & Arbejdsmarked (fra minut 3.50 – og fra start af, hvis du vil have en overordnet intro til samarbejdsstrukturen).

Jeg præsenterede tilgang, teori og resultater på 2017 konference i Relational Coordination Research Collaborative.

Download beskrivelse af internt kursus eller udviklingsforløb: Skriv til mig på fairproces@fairproces.dk

Bo Vestergaard er konsulent og aktionsforsker på flere større kommunale indsatser med fokus på at styrke tværgående samarbejde om kerneopgaven via relationel koordinering. Forfatter til bøgerne ”Fair proces”, ”Byg bro mellem siloerne” og “Relationel koordinering i praksis” samt artiklen ”En introduktion til relationel koordinering.” Siden 2011 tilknyttet Relational Coordination Research Collaborative, Brandeis University, Boston. 


Introduktion til relationel koordinering

Hvad er relationel koordinering? Tidsskriftet Relationel Praksis, august 2014.

Direktør, chef eller projektleder? Skal du lede udviklingen af tværgående sammenhæng? Hvordan skaber du opbakning og følgeskab?

Hvis du/I i større skala skal lave tværgående organisationsforandringer, så anbefaler jeg min bog “Byg bro mellem siloerne” (se nedenfor). Bogen præsenterer forskningsbaseret – men konkret –  hvordan linje- og projektledere skaber bred opbakning og strukturerer udvikling, afprøvning og implementering af løsninger med afsæt i principperne for fair proces.

Professor Jody Hoffer Gittell og Bo Vestergaard kobler fair proces ledelse og relationel koordinering: Brug fair proces til forandringsledelse af relationel koordinering

Professor Jody Hoffer Gittell and Bo Vestergaard regards "1) fair process as a method for designing and leading change, and 2. relational coordination as a method to diagnose how we currently work together across the organization, and to develop solutions to work together more effectively." April 2014
Professor Jody Hoffer Gittell and Bo Vestergaard regards “1) fair process as a method for designing and leading change, and 2. relational coordination as a method to diagnose how we currently work together across the organization, and to develop solutions to work together more effectively.” April 2014

Den amerikanske professor Jody Hoffer Gittell og Bo Vestergaard beskriver nu fair proces som et koncept for design og ledelse af forandringer, der har til formål, at øge relational koordinering, kerneydelsens kvalitet og produktivitet:

“1. Fair process as a method for designing and leading change, and

2.  relational coordination as a method to diagnose how we currently work together across the organization, and to develop solutions to work together more effectively.”

Jody Hoffer Gittell & Bo Vestergaard, New York University, April 2014

Slides

Vil du ha’ mine slides+1 case fra min nye bog?

Jeg sender med det samme de populære modeller fra min bog og foredrag “Fair proces – fra upopulære forandringer til medarbejdere, der udvikler løsninger”

Du får også en case fra min nyeste bog: “Hvad laver ledelsen, når medarbejderne bestemmer? Bogen viser hvad frisættende ledelse er i praksis med cases fra en dansk organisation med 110 medarbejdere, funktionsledere og en chef”

Slides fra Gribskov: Ledelse af opgaverettede fællesskaber