Om Bo Vestergaard

Bo Vestergaard er ledelsesrådgiver i forandringsprocesser, proceskonsulent, foredragsholder, aktionsforsker og forfatter. Associeret partner i Institut for 4-dages arbejdsuge, 4.dk & partner in Relational Coordination Research Collaborative, Brandeis University. Hans arbejde er bla. publiceret i Harvard Business Review.

Bosat i Aalborg

Kronjuvelen i hans arbejde er Masterclass i fair proces forandringsledelse. Udbydes også som tilpassede forløb i jeres organisation.

Forfatter til bøgerne:

(2020): “Hvad laver ledelsen, når medarbejderne bestemmer?

(2013 og 2019) “Fair proces – fra upopulære forandringer til medarbejdere, der udvikler løsninger

(2016) “Byg bro mellem siloerne – ledelsesprocesser der skaber sammenhængende borger og patientforløb

(2018) “Relationel koordinering i praksis – metoder til bedre beslutninger og samarbejde på tværs

Bo er er ophavsmand til den teoretisk- praktiske artikel “Leading unpopular Changes With Fair Process”, der i 2012 er kåret blandt de top 10 procent bedste papers ved den prestigefylde konference Academy of Management, Boston, US.  Bo skrev bagefter  “Managing an Unpopular Change Effort” publiseret ved Harvard Business Review.

I rollerne som proceskonsulent, foredragsholder, underviser og forandringsledelses-træner hjælper Bo Vestergaard ledere med at få medarbejderne aktivt med og lykkes med forandringer.

Kontakt:  fairproces@fairproces.dk – mobil: 25 72 05 83 –  Linkedin     Se foredrag her

Arbejdsområde
Bos arbejde består af konsulentaktiviteter og foredrag.  Ved konsulentaktiviteter er det typisk situationer, hvor lederen af en funktion sammen med sine afdelingsledere, står over for en forandringsproces, og gerne vil have sparring og input på – og træning i – hvordan processen bedst gribes an, så man får medarbejderne med sig og skabt fremdrift. Der er ofte tale om at skulle øge kerneydelsens kvalitet og effektiviet, fx ved at arbejde anderledes, ændring i opgaver eller organisering, styrke samarbejdet på tværs af fagfunktioner, afdelinger og organisationer.

Min prisvindende praktiske teori Fair proces udgør det teoretiske og værktøjs-mæssige afsæt for konsultation og forandringsarbejde.


Uddannelse og kvalifikationer

 • Cand.scient.adm. fra Aalborg Universitet
 • 2-årig systemisk og narrativ efteruddannelse i konsulentrollen ved DISPUK (42 dage)
 • Engelsk universitetsgrad i “Systemic leaderhip” fra University of Bedfordshire
 • Professional partner i Relational Coordination Research Collaborative, Brandeis University


Publikationer

 • (2020) Hvad laver ledelsen når medarbejderne bestemmer? Cases fra Europas bedste offentlige arbejdsplads
 • (2018) Relationel koordinering i praksis – metoder til bedre beslutninger og samarbejde på tværs.
 • (2016) Byg bro mellem siloerne – ledelsesprocesser der skaber sammenhængende borger- og patientforløb.
 • (2013 og 2019) Fair proces – fra upopulære forandringer til medarbejdere, der udvikler løsninger.
 • Managing an Unpopular Change Effort. Harvard Business Review. Blog. December 2012.
 • Relationel koordinering – en introduktion. 2014 i Relationel praksis. Forlaget Mindspace.
 • “Game Master or Game Player – effective and meaningful project meetings in practice”, Det danske ledelsesakademis årskonference samt International Project Management Association, World Congress 2008, (2008)
 • Strategiprocesser med bundlineeffekt, Det danske ledelsesakademis årskonference, (2009)
 • “Fair proces og ledelse af inkrementel innovation” i ”Systemisk ledelse – i teori og praksis.” Forlaget Samfundslitteratur. Redaktører: Thorkil Molly-Søholm, Søren Willert, Nikolaj Stegager, (2011)
 • “Leading Unpopular Changes with Fair Process; Toward a Strategic Process Design”, Academy of Management, Boston 2012, Best Paper Proceedings (udpeget til top ti procent bedste papers i Management Consulting.

Erhvervserfaring

 • Indehaver og konsulent, FAIR PROCES
 • Ledelses- og organisationskonsulent, act2learn
 • Proceskonsultation, leder- og personaletræning i sundhedsvæsnet i Region Nordjylland
 • Specialkonsulent og projektleder for udvikling og implementering af ledelsesbaseret coaching i Danmarks største kundecenter
 • Projektleder i uddannelsessektoren
Skal du lede upopulære forandringer? Ny bog. Fair proces. Prisvindende praktisk teori.

FAIR PROCES – Fra upopulære forandringer til medarbejdere der udvikler løsninger
Ledere og anmeldere skriver: Et power tool…evidensforankret…letlæst…konkrete værktøjer..”
Kun 100 sider. Prisvindende praktisk teori ved Academy of Managment i Boston. Uddrag bragt i Harvard Business Review.

Bo er optaget af strategisk forankrede forandrings-, udviklings- og innovationsprocesser. Mange leder står nu og i de kommende år med krav om at deres afdelinger skal levere mere med de samme eller færre ressourcer. Måske endda til en højere kvalitet og på nye måder. Bo hjælpere ledere, der ønsker at engagere medarbejderne i at udvikle og afprøve løsninger på de vigtige udfordringer.Han er medforfatter på bogen “Systemisk ledelse – i teori og praksis” (2011), hvor han konceptualiserer forskning i strategiprocesser til en involverende model for ledelse af forandring. Han kalder det “Fair proces strategisk procesdesign”. Fair proces består af konkrete, praksisnære metoder, der understøtter en ledelsesstil, som er involverende, ramme- og retningssættende og coachende. Fair proces strategisk procesdesign er forankret i systemisk ledelsesfilosofi, der har et skarpt fokus på at lede et samarbejde om konstruktiv forandring via kommunikative handlinger.

Han har i 2012 modtaget international udmærkelse, da verdens største og mest prestigefyldte forskerkonference “Academy of Management” udpegede hans paper “Leading Unpopular Changes with Fair Process: Toward a Strategic Process Design” blandt de top ti procent bedste i kategorien Management Consulting.