Kloge sammen

Kloge sammen er et intensivt 4-dages træningsforløb. Træn din evne til at indgå i og facilitere teams, så I bliver kloge sammen. Baseret på international top-forskning i C-faktoren; Kollektiv intelligens.

Forskningen er klar!
Den værdi samarbejdet i en gruppe eller team skaber, er begrænset af deltagernes evne til
1) hurtigt at frembringe og integrere hinandens relevante viden.
2) få det omsat til
konkrete forslag og beslutninger.

Teams og ad hoc grupper kan sammen træne deres kollektive intelligens og derigennen styrke den generelle evne til i fællesskaber, at udtænke løsninger og træffe gode beslutninger.

Læs kort om forløbet her: