Implementering i praksis

Fair proces forandringledelse styrker organisationens kapacitet til at implementere vigtige forandringer. I arbejder med konkrete indsatser, som organisationens skal lykkes med. Det kombineres med et aktionslæringsspor. Her videreudvikles kapaciteten til Fair proces forandringsledelse i den konkrete indsats samtidig med, at der opbygges kompetencer til Fair procesledelse af fremtidige implementeringer.

Hvorfor er Fair proces vigtig for implementering?

Fair proces forandringsledelse strukturer processen, når mange skal samarbejde om at omsætte ledelsesbeslutninger til praksis. Fair proces er særlig vigtigt, hvis der er risiko for at ikke alle er lige enige i hvordan den den strategiske retning skal oversættes til justering i opgaveløsning, arbejdsgange og adfærd. Fair proces disponerer for tillid til kvaliteten af ledelsesbeslutninger, og for at folk vil gøre deres bedste for at realisere beslutningerne.

Her er fire situationer hvor Fair proces kan styrke implementering:

Nye krav til kerneopgaven omsættes til praksis via struktureret involvering af medarbejderne i at tilpasse og implementere løsninger, metoder og arbejdsgange.

Effektivisering og besparelser tilrettelagt som en fair proces. Få et bedre beslutningsgrundlag, opbakning til svære beslutninger og makismalt engagement i implementering.

Tværgående samarbejde. Fair proces forandringsledelse og projektledelse når der skal udvikles og implementeres nye tværgående samarbejdsformer.

Ny strategi, hvor chefer, ledere og medarbejdere samarbejder om at oversætte en ny strategi til justering af opgaveløsning, arbejdsgange og adfærd.

Hvorfor er aktionslæring den bedste investering i Fair proces implementering?

Aktionslæring bygger på det simple princip, at mennesker i organisationer lettest videreudvikler deres praksis ved at afprøve nye (ledelses)metoder i en virkelig situation.

I et aktionslæringsforløb videreudvikler chefer, ledere og projektledere deres Fair procesledelse gennem en her-og-nu implementeringsindsats. Det kan fx være en ny strategi, som skal implementeres.

To-i-en: Gennem aktionslæring løses en vigtig opgave for organisationen (fx implementering af den nye strategi) samtidig med, at det styrker organisationens evne til fremadrettet at implementere ledelsesbeslutninger.