Implementering i praksis – lederudviklingsforløb

Har I en ny strategi som skal implementeres?

Det er en oplagt anledning til at I integrerer fair proces som en fælles rammer for ledelse af implementering. Fair proces giver et fælles sprog for jeres tilgange til ledelse og strukturer ledelsesprocessen. Formålet er, at ledelsen sikrer en stærk implementering og opbygge den fremadrettede kapacitet til implementering.

Det kan med fordel ske som aktionslæring. Det bygger på det simple princip, at mennesker i organisationer lettest videreudvikler deres praksis ved at afprøve nye (ledelses)metoder i en virkelig situation.

I et aktionslæringsforløb udvikler chefer, ledere og projektledere deres Fair proces ledelse gennem en her-og-nu implementeringsindsats .Det kan fx være den nye strategi, som skal implementeres.

Hvorfor er Fair proces vigtig for implementering?

Fair proces strukturer ledelsesprocessen, når mange skal samarbejde om at omsætte ledelsesbeslutninger til praksis. Fair proces er særlig vigtigt, hvis der er risiko for at ikke alle er lige enige i hvordan den den strategiske retning skal oversættes til justering i opgaveløsning, arbejdsgange og adfærd. Fair proces disponerer for tillid til kvaliteten af ledelsesbeslutninger, og for at folk vil gøre deres bedste for at realisere beslutningerne.

Her er fire situationer hvor Fair proces kan styrke implementering:

Nye krav til kerneopgaven omsættes til praksis via struktureret involvering af medarbejderne i at tilpasse og implementere løsninger, metoder og arbejdsgange.

Effektivisering og besparelser tilrettelagt som en fair proces. Få et bedre beslutningsgrundlag, opbakning til svære beslutninger og makismalt engagement i implementering.

Tværgående samarbejde. Fair proces forandringsledelse og projektledelse når der skal udvikles og implementeres nye tværgående samarbejdsformer.

Ny strategi, hvor chefer, ledere og medarbejdere samarbejder om at oversætte en ny strategi til justering af opgaveløsning, arbejdsgange og adfærd.

Hvorfor er aktionslæring +Fair proces den bedste investering i implementering?

To-i-en: Gennem aktionslæring løses en vigtig opgave for organisationen (fx implementering af den nye strategi) samtidig med, at det styrker organisationens evne til fremadrettet at implementere ledelsesbeslutninger.