Ydelser

Foredrag, workshops, proceskonsultation og sparring v/ Bo Vestergaard

1) Foredrag (evt. med workshop). Foredrag med afsæt i mine bøger “Fair proces -fra upopulære forandringer til medarbejdere, der udvikler løsninger”,   Byg bro mellem siloerne ogRelationel koordinering i praksis – metoder til bedre beslutninger og samarbejde på tværs.”   

Book foredragfairproces@fairproces.dk  Mine foredrag er både inspirerende og fyldt med konkrete værktøjer.

Se eksempler på foredrag

2) Proceskonsultation. Hvordan designe ledelse af forandringsprocesser, der involverer medarbejderne i at udvikle og afprøve løsninger. Afsættet for ledelse af forandringsprocessen er altid fair proces. Hvis de forandringer I ønsker at skabe er bedre sammenhæng i ydelserne på tværs af faglige funktioner, afdelinger og organisationer, så bruger jeg også teori og værktøjer fra mine bøger Byg bro mellem siloerne og Relationel koordinering i praksis som grundlag for jeres udvikling af løsninger.

Kombinationen af relationel koordinering til udvikling af løsninger og fair proces til design af hele ledelsesprocessen er blandt andet brugt i Danmarks første relationel koordinerings-intervention med følgeforskning fra DTU. 10 ud af 11 projekter blev kategoriseret som en succes.   Kombinationer er efterfølgende brugt i Københavns kommune store omstillingsprojekt “Tæt på familien.”  Her fik alle 17 projekter skabt konkrete forandringer i driften.

3) Sparring. Vi tager afsæt i dine konkrete ledelsesudfordringer ift en forandring du skal lykkes med. Du får konkrete input, der passer til netop din situation, så du kan gå fra sparringen og direkte ud og handle.

Sparringen kan også foregå med en ledergruppe med en fælles opgave/udfordring.

OM FAIR PROCES FOREDRAGET

 

 

“Vi sad tilbage med en ’wow’-oplevelse! Bo har gjort os i stand til at tale om ting, vi ellers ikke havde ord for. Med afsæt i konkrete, brugbare teorier leverede Bo en stribe af visuelle, handlingsanvisende modeller, som vi vil hjælpe os med at navigerer i de forandringsprocesser, som vi faciliterer på alle niveau af organisationen. Bo’s oplæg om ’Fair proces’ kan varmt anbefales.”

Jimmi Rasmussen, organisationskonsulent, 3F. På vegne af konsulentteamet URO

 

“Dit oplæg sad lige i skabet og blev oplevet som relevant, interessant og godt og praksisnært formidlet i et sprog som alle kunne forstå. Tidsmæssigt vældig fint disponeret og der var bred enighed om, at du er en rigtig god formidler.”

Bestyrelsen, ledersektionen Dansk Socialrådgiverforening

 

“Under Bos præsentation af ” Fair proces” for chefgruppen stod det hurtigt klart, at vi her havde et nyt og konkret bud på, hvordan topledelsen kan bringe vores “styrket kultur” – proces videre i hele kommunens ledelse”.

Lars Wilms. Kommunaldirektør, Egedal kommune

 

“Professionalisme og engagement! Bo er rigtig god til at koble sit stærke teoretiske fundament til sin brede praktiske erfaring og på den måde gøre det levende og nærværende!”

Helle Søgaard RasmussenHR Konsulent, Professionshøjskolen Metropol

 

“Der kom rigtig mange positive tilkendegivelser fra deltagerne – og erkendelserne gik begge veje; De medarbejdere, der havde sat sig på savbukkene, fik også noget med hjem at tænke over. Og lederne og cheferne fik en venlig påmindelse om, at forandringer ikke sker og lykkes af sig selv.”

Ulrik Bak Nielsen, Udviklingschef, Københavns Tekniske Skole

 

“Absolut nyttig viden. Bliver straks brugt i min praksis. Tak for det.”

Jeanette Schmidt, Dagtilbudsleder, Skanderborg kommune

 

Dit oplæg var meningsfyldt og fair proces viser sig, at være et godt, anvendeligt og relevant redskab, være let at gå til og vi har i ledergruppen hurtigt fået et fælles sprog om forvandlingsprocesser – tak for det !

Pia Clemmensen, Overtandlæge, Aalborg kommune

 

“Tak for et super fint oplæg. Veloplagt og meget nyttig viden.”

Christian Valvik Thaarup, Dagtilbudsleder Århus kommune 

 

“De kontekstafklarende spørgsmål i kapitel 1 er min nye bibel.”

Maibritt Strøm, Dagtilbudsleder Svendborg kommune

 

“Dit oplæg har inspireret meget og jeg refererer til det i flere sammenhænge”

Annette Hoffmann, Chefkonsulent, Dansk Industri

 

“Fair proces er et konkret bud på hvordan ledere og medarbejdere kan samarbejde om at løse vanskelige udfordringer og styrke organisationens sociale kapital.”

Tage Søndergård Kristensen. Forsker og medforfatter på Hvidbogen (2008) “Virksomhedens sociale kapital.”

 

“Jeg er blevet opmærksom på betydningen af at tilrettelægge en forandringsproces mere bevidst – udstikke rammer og retning gør vi jo allerede, men jeg er blevet klarere på, hvornår og i hvilken grad man skal inddrage medarbejderne, og hvornår det måske ikke er så nødvendigt. Jeg kan se, at nogle af de processer, vi har haft og er i gang med hos os, kunne have været planlagt mere bevidst og måske med et andet resultat.”

Jeppe Bülow Sørensen, leder, Aalborg Kommune

 

“Meget spændende og brugbart i praksis. Nemt at omsætte til hverdagen. Håber det vil blive obligatorisk i arbejdsmiljø-certificerings processen på OUH.”

Gitte Mengel, Anæstesisygeplejerske og AMR, Odense Universitetshospital

 

“Bo Vestergaard gjorde det tydeligt på vores Ledertræf, hvor afgørende det er for borgernes oplevelse af kvalitet, at der bygges gode broer mellem organisationens siloer. Og så anviste han enkle værktøjer, der er lige til at bruge i forandringsprocesserne.”

Ulla Koch, HR-konsulent, Københavns kommune

 

“Tak for en spændende formiddag.  Grundlaget til et fælles sprog blev lagt. Vi taler allerede om design 1,2 og 3 som om alle ved hvad det er for en størrelse.”

Martin Gredal, Skoleleder, Ballerup kommune

 

“Vi fik gode værktøjer til at forbedre succesraterne ved forandringsprocesser.”

Guldborgsund kommune

 

“Vi fik meget ud af at have dig på besøg.”

Børn & Unge, Holbæk kommune

 

“Tak for en spændende og udbytterig eftermiddag for ledernetværket”

Beskæftigelsesregion Nordjylland

“Tak for din indsats! Det var et rigtig fint wake up call til både vores arbejdsmiljø- og MED-organisation om, hvor vigtigt det er at lave ordentlige forandringsprocesser og hvordan det konkret kan gøres.”

Kalundborg kommune

 

“Tak for et par spændende timer på OJ i dag – Du har fat i noget meget relevant og værdifuldt.”

Tom T. Kragh, Udviklingschef. OJ Electronics

 

Bo Vestergaard er en god formidler, der på en indlysende måde fik forklaret, hvordan forandringer skal gribes an. Enkelt, håndgribeligt og meget handlingsorienteret. Bo var en stor inspirator for de 500 deltagere.

Torben Rentzius Jans, Chefkonsulent, Dansk Industri

 

“Det var meget bekræftende at få flere eksempler på de store teorier og tankegangen bag bogen.
Vi kommer til at anvende dine tanker på øverste ledelsesniveau og på teamlederne”

Mette Kynemund, Rektor, Virum Gymnasium

Et meget godt oplæg, der indeholdt nogle essentielle pointer om forandringsprocesser. Budskabet og pointerne var meget klart skåret til. Jeg fik en del gode idéer undervejs. Og også en forståelse for, hvor fejlene har ligget i tidligere processer, hvor jeg har forsøgt at implementere forandringer i min organisation.

Mikkjal Helmsdal, Rektor, Vestjysk gymnasium

 

“Kan anbefales. Fair proces er et godt værktøj til at skabe struktur i en kompleks forandringsproces.”

Jens Ravnholt Pedersen, HR-konsulent og chefprojektleder, Region Nordjylland

 

“Principperne i fair proces var lette at bruge, og virkede godt da vi skulle implementere en vigtig faglig forandring.”

Kirsten Lau Baggesen. Ledende overlæge. Aalborg Universitetshospital

“Jeg har anvendt principperne med stor succes. Fair proces kan på det kraftigste anbefales i sundhedssektoren, hvor forandringer hele tiden er på dagsordenen.”

Jenna Ibsen, Overlæge, Aalborg Universitetshospital

 

“Fair proces passer godt med min ledelsesfilosofi: Jeg udstikker de overordnede mål og rammer men involverer medarbejderne i udvikling og afprøvning af løsningerne. Jeg har brugt det femfasede procesdesign og fair proces værktøjer til at lede en hel række forbedringer indenfor mit eget, nye ledelsesområde. På ca. 13 uger nåede vi en masse vigtige forbedringer, herunder at gå fra at ligge ca. 8 pct. under aktivitetsmål til 6 pct. over. Og vi fik et mærkbart bedre arbejdsmiljø. Fordelen ved ledelsesprocessen, er at det  – i travl hverdag   – er lettere at opretholde fokus og få gennemført forbedringerne.

Gert Hagelskjær, Tidligere leder af høreklinikker, Region Sjælland

 

I Idrætsprojektet anvender vi metoden Fair Proces. Styrken i at anvende Fair Proces er, at vi i organisationen ikke bruger tid på at diskutere ting, vi ikke kan ændre. I stedet giver metoden os mulighed for at fokusere på det mulighedsrum, hvor vi reelt kan gøre en forskel. Ved at være bevidst om at sætte rammen fra start og ved hele tiden at involvere medarbejderne, har jeg som leder oplevet, hvordan vi I Idrætsprojektet er blevet meget bedre til at implementere nye løsninger, med stor værdi for Idrætsprojektet og alle dem vi samarbejder med.

Christoffer Hansen, Leder af Idrætsprojektet, Københavns Kommune

 


Her har jeg været som foredragsholder og/eller konsulent:

Region Midt

Region Nordjylland

Region Syddanmark

Region Hovedstaden

Region Sjælland

Aalborg Universitetshospital

Glostrup Hospital

Rigshospitalet

Odense Universitetshospital

Viborg Regionshospital

Horsens sygehus

Slagelse-Næstved hospitaler

 

 

Hillerød kommune

Ballerup kommune

Brøndby kommune

Esbjerg kommune

Kolding kommune

Aalborg kommune

Guldborgsund kommune

Hjørring kommune

Brønderslev kommune

Københavns kommune

Århus kommune

Odense kommune

Sønderborg kommune

Mariagerfjord kommune

Viborg kommune

Holbæk kommune

Glostrup kommune

Kommunernes Landsforening

Silkeborg kommune

Varde kommune

Kalundborg kommune

Randers kommune

Vordinborg kommune

Egedal kommune

Greve kommune

Frederiksberg kommune

Beskæftigelsesregion Nordjylland

Københavns Tekniske Skole

Professionshøjskolen Metropol

Via University College

Gymnasierektornetværk (2 stk)

Rosenlundsskolen

Sabro skole/dagtilbud

SOSU-Nord

Dansk Socialrådgiverforening

Skolelederforeningen

HK-Nordjylland

Mejeriforeningen

Dansk Industri

DONG Energy

OJ Electronics

Agidon

KMD

Finanssektorens uddannelsescenter

Tænketanken Cevea

Videnscenter for arbejdsmiljø

Danva

Vandcenter Syd

Macmann Berg

Xellia Pharmaceuticals