Kontakt

Bo Vestergaard

Davids Allé 34, 9000 Aalborg

fairproces@fairproces.dk

Mobil: 25720583

 

FAIR PROCES - Fra upopulære forandringer til medarbejdere der udvikler løsninger: Ledere og anmeldere skriver: Et power tool…evidensforankret…letlæst…konkrete værktøjer.." Kun 100 sider. Prisvindende praktisk teori ved Academy of Managment i Boston. Uddrag bragt i Harvard Business Review.

FAIR PROCES – Fra upopulære forandringer til medarbejdere der udvikler løsninger:
Ledere og anmeldere skriver: Et power tool…evidensforankret…letlæst…konkrete værktøjer..”
Kun 100 sider. Prisvindende praktisk teori ved Academy of Managment i Boston. Uddrag bragt i Harvard Business Review.

”De sidste 30 års forskning viser, at to ud af tre af forandringsprocesser ikke skaber mere værdi for organisationen. Men når medarbejderne har ejerskab til formålet med forandringen, og er involverede i at udvikle og afprøve løsninger, så lykkes det otte ud af ti gange. Men hvordan involvere uden at miste styringen? Og hvordan styre uden at dræbe ejerskabet? Fair proces er en forskningsbaseret og praktisk tilgang til forløbsstyring af involverende forandringsprocesser. En tidlig udgave af bogen vandt i 2012 en pris på den prestigefyldte forsker-praktiker konference “Academy of Management” i USA. Uddrag af bogen er bragt i Harvard Business Review.

 


Byg bro mellem siloerne

 

Siloerne skal ikke rives ned. Siloerne kan noget godt: opbygge solid og dyb faglighed. Det har vi brug for som borgere og patienter. Byg i stedet ”bro” mellem siloerne i form af nye arbejdsgange, så borgeren får den rigtige hjælp – når borgeren er klar. Ikke først når organisationen er klar. Det øger kvaliteten for borgerne og mindsker det samlede ressourcetræk i organisationen.

Praktisk og forskningsbaseret. Bogen viser:

1_hvordan brobygning mellem siloerne løser kvalitets- og effektivitesparadokset i den offentlige sektor

2_de konkrete ledelsesprocesser, som har udmærket sig med en usædvanlig høj succesrate (27 ud af 28 projekter er vellykkede)