Relationel koordinering

Ny bog: “Relationel koordinering i praksis”. Få besked når den udkommer august 2018.

This book is short, yet full of actionable theory and effective methods.”

Jody Hoffer Gittell, Professor, Brandeis University, Heller School
Executive Director, Relational Coordination Research Collaborative” 

Facilitering af relationel koordinering: fra samarbejde til kollektiv intelligens

Vil I intensivere samarbejdet om fagligt komplekse borgerforløb/opgaver, der går på tværs af organisationens siloer?

Skal du lede samarbejds-møderne?

“Relationel koordinering” kræver en struktur hvor 1) de rette fagfolk mødes tilpas hyppigt og 2) møderne faciliteres

Du introduceres til en forskningsbaseret, men praktisk tilgang, der består af:

1) En enkel samarbejdsstruktur, som fremmer, at du kan skabe relationel koordinering og kollektiv intelligens via

2) Fem centrale faciliteringsværktøjer:

  • Relationel mapping
  • Storyboard
  • Sæt fælles kontekst/dagsorden
  • Skab kollektiv intelligens
  • Debrief: det korte opfølgningsmøde

Se video med erfaringer fra Esbjerg kommune, Borger & Arbejdsmarked (fra minut 3.50 – og fra start af, hvis du vil have en overordnet intro til samarbejdsstrukturen).

Jeg præsenterede tilgang, teori og resultater på dette års konference i Relational Coordination Research Collaborative.

Download beskrivelse af internt kursus eller udviklingsforløb: Skriv til mig på fairproces@fairproces.dk

Bo Vestergaard er konsulent og aktionsforsker på flere større kommunale indsatser med fokus på at styrke tværgående samarbejde om kerneopgaven via relationel koordinering. Forfatter til bøgerne ”Fair proces”, ”Byg bro mellem siloerne” og artiklen ”En introduktion til relationel koordinering.” Siden 2011 tilknyttet Relational Coordination Research Collaborative, Brandeis University, Boston. Bos kommende bog bærer arbejdstitlen “Facilitering af relationel koordinering”.

——

 Læs en introduktion til relationel koordinering (se artikel nedenfor).

Hvad er relationel koordinering? Tidsskriftet Relationel Praksis, august 2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktør, chef eller projektleder? Skal du lede udviklingen af tværgående sammenhæng? Hvordan skaber du opbakning og følgeskab?

Hvis du/I i større skala skal lave tværgående organisationsforandringer, så anbefaler jeg min bog “Byg bro mellem siloerne” (se nedenfor). Bogen præsenterer forskningsbaseret – men konkret –  hvordan linje- og projektledere skaber bred opbakning og strukturerer udvikling, afprøvning og implementering af løsninger med afsæt i principperne for fair proces.

Byg bro mellem siloerne

 

 

 

Professor Jody Hoffer Gittell og Bo Vestergaard kobler fair proces ledelse og relationel koordinering: Brug fair proces til forandringsledelse af relationel koordinering

Den amerikanske professor Jody Hoffer Gittell og Bo Vestergaard beskriver nu fair proces som et koncept for design og ledelse af forandringer, der har til formål, at øge relational koordinering, kerneydelsens kvalitet og produktivitet:

“1. Fair process as a method for designing and leading change, and

2.  relational coordination as a method to diagnose how we currently work together across the organization, and to develop solutions to work together more effectively.”

Jody Hoffer Gittell & Bo Vestergaard, New York University, April 2014

 

 

 

Professor Jody Hoffer Gittell and Bo Vestergaard regards "1) fair process as a method for designing and leading change, and 2. relational coordination as a method to diagnose how we currently work together across the organization, and to develop solutions to work together more effectively." April 2014

Professor Jody Hoffer Gittell and Bo Vestergaard regards “1) fair process as a method for designing and leading change, and 2. relational coordination as a method to diagnose how we currently work together across the organization, and to develop solutions to work together more effectively.”
April 2014

 

 

Læs Organizational Prototypes that Fosters Relational Coordination: Briging not busting silos (forskerkonference august 2014)

 

 

Vil du ha’ mine slides?

Få de populære modeller fra min bog og foredrag "Fair proces – fra upopulære forandringer til medarbejdere, der udvikler løsninger”