Fair proces – fra upopulære forandringer til medarbejdere der udvikler løsninger

  Bo Vestergaard er konsulent, foredragsholder og forfatter. Professional Partner in Relational Coordination Research Collaborative, Brandeis University og en del af Agora. Forfatter til bøgerne “Relationel koordinering i praksis” (2018),  “Byg bro mellem siloerne” (2016) og “Fair proces – fra upopulære forandringer til medarbejdere, der udvikler løsninger” (2013) samt den teoretisk-praktiske artikel “Leading Unpopular Changes With Fair Process”, der i 2012 er kåret blandt de top 10 procent bedste papers ved den prestigefylde konference Academy of Management, Boston, US. Forfatter til “Managing an Unpopular Change Effort” publiseret ved Harvard Business Review.

 

_____________________________________________

Book foredragfairproces@fairproces.dk 
 
 
 3

 

Bestseller-bog om forandringsledelse

“FAIR PROCES – fra upopulære forandringer til medarbejdere der udvikler løsninger”.

“Jeg har anvendt fair proces-principperne  som leder i sundhedsvæsenet, hvor forandringer er et vilkår. Bogen bør være obligatorisk læsning for alle ledere i og af forandringsprocesser. Den er systematisk, let tilgængelig og har solid evidensforankring. Man får sin ledelsesværktøjskasse udvidet med et power tool.”
Charlotte Buch Gøthgen. Viceklinikchef og overlæge, Aalborg Universitetshospital

 LÆS GRATIS UDDRAG.

BESTIL BOGEN (leveringstid 1-2 hverdage)

OM BOGEN“De sidste 30 års forskning viser, at to ud af tre forandringsprocesser ikke skaber mere værdi for organisationen. Men når medarbejderne har ejerskab til formålet med forandringen, og er involverede i at udvikle og afprøve løsninger, så lykkes det otte ud af ti gange. Men hvordan involvere uden at miste styringen? Og hvordan styre uden at dræbe ejerskabet? Fair proces er en forskningsbaseret og praktisk tilgang til forløbsstyring af involverende forandringsprocesser. En tidlig udgave af bogen vandt i 2012 en pris på den prestigefyldte forsker-praktiker konference “Academy of Management” i USA. Uddrag af bogen er bragt i Harvard Business Review. “ 

LÆS FLERE ANMELDELSER AF FAIR PROCES:

Køb den til ledelsesteamet, læs den og brug den som inspiration til den forandringsproces, som I i resten af jeres arbejdstid som skoleledere vil komme til at stå i! En god leder kendes bl.a. på håndværket. Her er værktøjet!

Claus Hjortdal. formand, Skolelederforeningen.

 

“…en af de mest anvendelige bøger om forandringsledelse jeg har læst – en kærkommen how-to-do-it bog, men en solid teoretisk forankring!” 

Martin Gredal. Distriktsskoleleder, Ballerup, tidligere skoleleder på Rosenlundskolen.

 

“…den tilgang til forandringer jeg har manglet i mit virke som leder i en videnstung virksomhed, hvor forandringer er hverdag. For den praksisorienterede byder den på mange brugbare redskaber. Hermed varmt anbefalet.”

Morten Holst Bjørno. Produktionschef, Martin Professional A/S.

 

“…et fantastisk arbejdsredskab til en leder, der arbejder med forandringsprocesser. Når jeg roser bogen så vældigt, er det fordi fair proces giver vejledninger på, hvad der kan virke, hvorfor det virker og konkrete vejledninger, som er lige til at gå ud og bruge.”

Marietta Rosenvinge, Leder af døgncenter Frederikshavn.

Vil du ha’ mine slides?

Få de populære modeller fra min bog og foredrag "Fair proces – fra upopulære forandringer til medarbejdere, der udvikler løsninger”


“…en gave til ledere og konsulenter, som ønsker at arbejde seriøst med medindragelse af medarbejderne i vigtige beslutninger.”

Niels-Henrik Sørensen. Cand.Psych., Chefkonsulent, LEAD -Enter next level.

 

” …er en inspirerende og praktisk guide som alle ledere bør læse! I en verden med konstant forandring må der nye metoder til. Anbefales til lederen der vil forandring med hjertet på rette sted.”

René Rico Thomsen. Vagthavende, Aalborg Lufthavn.

 

Fantastisk bog der giver god inspiration til at arbejde med forandringer. Det virker og er så super nemt at gå til. Bogen er desuden let læst og fungerer som et godt opslagsværk. Jeg bruger den til både store og små forandringer i hverdagen og på den lidt længere bane

Torben Nielsen. Pædagogisk leder, Aalborg kommune

“…er skrevet i et lettilgængeligt sprog og de forskellige designs er godt forklaret. Det fremmer lysten til at prøve det af, hvilket jeg er gået i gang med.”

Lasse Irming Andreasen. DUS-leder og ansvarlig for kontaktklasserne. Vodskov skole.

 

…en praktisk og teoretisk velfunderet tilgang for ledere, der vil gøre medarbejderne til aktive medskabere af løsninger på en stor udfordring for virksomheder og offentlige organisationer: hvordan kan vi levere både mere og bedre for færre ressourcer
Annette Lund, Velfærdsudviklingschef i Odense kommune.

Fair proces bogen er ikke blot en akademisk diskussion. Den er skrevet til os ledere.
Anders Fløjlborg. Leder i Vordingborg kommune og formand for ledersektionen, Dansk Socialrådgiverforening

 

 KØB BOGEN 

 

Fair proces er et “must have” for ledere. Vi nyder godt af bogen i Tønder kommune.

Therese Andersen. Områdeleder, Tønder kommune

 

Super bog.

Dorthe Friedrichsen. Centerleder, Aabenraa kommune

 

Som kommunal leder præsenteres vi for bunker af tekstmateriale omkring nye tiltag og teorier. Derfor er det specielt glædeligt, når man møder en tekst, som lyser op og fanger dig på grund af sine indlysende kvaliteter. En sådan bog er ”Fair proces”. Den stiller skarpt på noget, som burde være indlysende, men som langt fra er praksis i forandringsprocesser. Den giver vejledning og redskaber til kommende forandringsprocesser, og hvem hilser ikke det velkommen?”

Michael Sloth Pihl. Distriksskoleleder. Holmegårdsskolen.

 

”Fair proces” er en meget instruktiv og jordnær ledelsesbog, som giver ledere på alle niveauer et godt indblik i de vigtigste sider af forandringsprocessens psykologi og praktik. Den er enkel og overskuelig i sin disponering, skrevet i et let og tilgængeligt sprog og ikke for lang og ordrig. ”Fair proces” er velstruktureret med mange instruktive cases. Den sammenfatter nogle af de vigtige ledelsesprincipper, som ofte overses i forandringsprocessen: sæt konteksten, involver i udvikling og afprøvning af løsninger og ikke mindst forklar rationalet bag at godkende, revidere og afvise medarbejdernes løsninger. Oversættelsen af fair proces forskningens til et fem faset  model til styring af forløbet af en forandringsproces kan direkte anvendes ved tilrettelæggelse af forandringsprocesser, uanset om det er omstruktureringer, effektiviseringer eller personalereduktioner. Bogen er præget af en god forståelse for, at medarbejderne altid skal have medejerskab til forandringens formål, løsninger og fremskridt frem mod realisering af strategien. Kan varmt anbefales til alle de, der har ansvaret for at gennemføre forandringer.

Jens Chr. Birch. ”Fri agent”, adjungeret professor og tidligere kommunaldirektør.

”Jeg kan fuldt og helt anbefale bogen ”Fair proces”. Den lever op til den lidt paradoksale sandhed: ”Der er intet så praktisk som en god teori”. Bo Vestergaard forener teorier om social kapital, forandringsledelse, systemisk forståelse og mødedesign på en meget frugtbar og let forståelig måde. Jeg har i den del år arbejdet med virksomhedens sociale kapital, og det er i den forbindelse blevet mere og mere klart, at det centrale begreb er ledelse. Mange ledere har indset dette, og de har ofte spurgt mig: ”Jamen, hvordan gør vi?”. Med Bo Vestergaards bog har jeg fået et svar, som jeg tror, at alle vil kunne få stort udbytte af. Især kan jeg godt lide hans helt konkrete anvisninger angående afholdelse af møder og hans klare skelnen mellem, hvad der er ”til diskussion” og hvad der er givne vilkår, som vi ikke skal spilde tid med at diskutere. Køb den, læs den og – frem for alt – brug den!”

Tage Søndergård Kristensen. Tidligere arbejdsmiljøprofessor.  Medforfatter på hvidbogen om social kapital. Uafhængig forsker, Task-Consult.

Fair proces er lettilgængelig og bygger på et godt teoretisk fundament. Jeg har anvendt principperne med stor succes. Bogen kan på det kraftigste anbefales i sundhedssektoren, hvor forandringer hele tiden er på dagsordenen.

Jenna Rosenqvist Ibsen. Overlæge. Aalborg Universitetshospital

Fair proces er velskrevet og balanceret mellem teori og eksempler, og kan derfor læses og anvendes uden en vidtgående teoretisk baggrund indenfor ledelse. Principperne i fair proces var lette at bruge, og virkede godt da vi skulle implementere en vigtig faglig forandring.”

Kirsten Lau Baggesen. Ledende overlæge. Aalborg Universitetshospital

…..anbefaler på det kraftigste, at alle ledere stifter – ikke blot bekendtskab med –  men også fordyber sig i Fair proces. Denne bog giver både teoretiske og praktiske perspektiver på, hvordan vi som ledere kan give vores medarbejdere mulighed for at udvikle løsninger på upopulære forandringer.  Jeg har anvendt metoderne i praksis med stor succes – så læs den!

Joan Willadsen. Afsnitsledende sygeplejerske, Aalborg Universitetshospital

 

”…konkrete redskaber til at balancere mellem ledelsens og medarbejdernes interesser i vigtige beslutningsprocesser. Fair proces har udviklet mit syn på min rolle og handlemuligheder.”

Jeannette Nymark. Socialrådgiver og fællestillidsrepræsentant, Frederikshavn kommune

 

Folkeskolen skal reformeres over de næste 6 år. Skoleledelsen kan helt konkret tage sit udgangspunkt i ”Fair Proces”.  Bogens beskrivelse af et praktisk procesdesign kan bruges direkte.  På Kongerslev skole, hvor jeg er leder, kommer vi til at bruge ”Fair Proces” til reformarbejdet.”

Henrik Hiis. Skoleleder, Kongerslev skole. Formand for skolelederforeningen i Nordjylland

 

Læst den og brugt den. Fantastisk god bog.

Jess Gertsen. Indehaver af Projektkontoret.

______________________________________

Proceskonsultation – få hjælp til strategiimplementering i topklasse

Mange chefer og deres afdelingsledere, står i en situation, hvor deres afdeling skal skabe bedre resultater.

Du ønsker at involvere lederteam og medarbejderne i løsningen af de vigtige udfordringer. Men hvordan balancere mellem at sætte tydlige rammer og retning for forandringen og samtidig involvere organisationsmedlemmerne i kvalificering og implementering af strategien?

Det er her jeg har min spidskompetence. Jeg hjælper jer med designe og facilitere forandringens procesniveau, så I relativt hurtigere flytter Jer fra situation A til den mere ønskede situation B.


______________________________________________

Bo Vestergaards paper om fair proces vinder international anerkendelse ved Academy of Management Meeting, 2012

Verdens største og mest prestigefyldte ledelseskonference Academy of Management har foråret 2012 udvalgt Bo Vestergaards paper: “Leading unpopular Changes With Fair Process: Toward a Strategic Process Design til de top ti procent bedste indenfor Management Consulting.  Bo Vestergaard skriver om fair proces og ledelse af upopulære forandringer, eller rettere fra upopulære forandringer til medarbejder-dreven innovation med fair proces:  Hvordan kan vi transformere upopulære forandringer – i form af krav om at producere mere til en højere kvalitet uden at bruge flere resourcer – til medarbejderdreven innovation? Hvordan kan ledere af medarbejdere og deres chefer, lederne i frontlinien involvere medarbejderene i hurtigt at udvikle, afprøve og implementere løsninger på vigtige udfordringer og realisere strategien? Mit svar er et fair proces strategisk procesdesign, der omsætter principperne i fair proces til et strategisk procesdesign med faser, der kan guide lederens arbejde med at engagere medarbejderne i at løse de vigtige udfordringer. Forfatterne til Blue Ocean Strategy, Kim og Mauborgne dokumenterede de tre principper og dynamikken i fair proces. Hvad tilføjer Bo Vestergaard til fair proces? Et strategisk procesdesign – med faser – for hvordan ledere i frontlinien kan lede medarbejderdreven innovation efter principperne for fair proces.

Bo Vestergard præsenterede “Leading unpopular Changes With Fair Process: Toward a Strategic Process Design” mandag d. 6. august 2012 i Boston.

Bo Vestergaard  wins best paper award at Academy of Management, 2012: Leading Unpopular Changes With Fair Process 

Bo Vestergaards paper “Leading Unpopular Changes with fair process: Towards a Strategic Process Design”  has received the great honor of not only being accepted for a paper session at the Academy of Management Conference in Boston 2012. It has  been chosen as the top 10 percent best papers at the conference.

Bo Vestergaard presented in a paper session on strategic consulting, Monday August 6, 2012 from 1:15-2:45 in the Adams Room of the Westin Copley Place, in Boston.

______________________________________________

Professor Jody Hoffer Gittell og Bo Vestergaard kobler fair proces og relationel koordinering

Den amerikanske professor Jody Hoffer Gittell og Bo Vestergaard beskriver nu fair proces som et koncept for design og ledelse af forandringer, der har til formål at øge relational koordinering, kerneydelsens kvalitet og produktivitet:

“1. Fair process as a method for designing and leading change, and

2.  relational coordination as a method to diagnose how we currently work together across the organization, and to develop solutions to work together more effectively.”

Jody Hoffer Gittell & Bo Vestergaard, April 2014

– – – – – – – – – 

Den amerikanske professor Jody Hoffer Gittell har tidligere anerkendt fair proces som et koncept for ledelse af forandringer, der har til formål, at øge relational koordinering, kerneydelsens kvalitet og produktivitet:

“Fair process is what we could also call relational process – acting to build shared goals and shared knowledge in a mutually respectful way.”

Professor Jody Hoffer Gittell, på forsiden af www.relationalcoordination.org, maj 2012. Kommentar til den internationale udmærkelse af Bo Vestergaards paper ”Leading Unpopular Changes With Fair Proces: Toward a strategic process design”, der blev udvalgt blandt de top ti procent bedste papers ved verdens største og mest prestigefyldte ledelseskonference Academy of Management Meeting, Boston 2012. Se Gittells og Vestergaards videopræsentationer fra Relational Coordination Research Collaborative her

 

 

FAIR PROCES - Fra upopulære forandringer til medarbejdere der udvikler løsninger: Ledere og anmeldere skriver: Et power tool…evidensforankret…letlæst…konkrete værktøjer.." Kun 100 sider. Prisvindende praktisk teori ved Academy of Managment i Boston. Uddrag bragt i Harvard Business Review.

FAIR PROCES – Fra upopulære forandringer til medarbejdere der udvikler løsninger:
Ledere og anmeldere skriver: Et power tool…evidensforankret…letlæst…konkrete værktøjer..”
Kun 100 sider. Prisvindende praktisk teori ved Academy of Managment i Boston. Uddrag bragt i Harvard Business Review.

Vil du ha’ mine slides?

Få de populære modeller fra min bog og foredrag "Fair proces – fra upopulære forandringer til medarbejdere, der udvikler løsninger”